Home | About Attingal | About eCity | About us | Feedback | Add to Favorate
 
About History, Locations, Important Places, Personalities About ecity  


  Search
hn³Uv tkm^väv
kaÀ¸n¡póp
Bän§ensâ UnPnäð ]Xn¸v.
 
  Hms«msamss_ð
  hym]mcw
  I¼yq«À
  hnZym`ymkw
  hnt\mZw
  km¼¯nIw
  Kh. Øm]\§Ä
  BtcmKy taJe
  t{]m^jWðkv
  Bcm[\meb§Ä
  aäpÅh
 
  hml\w hm§pI
  `h\ \nÀamWw
  hntZi bm{X
  hnhmlw
  t^m¬ \¼cpIÄ
 
 
Ward No : 1
IMAMUDHEEN
Kochuvila
 
 
 
Development Activities -Updates
 
Date
Activity Report
Events
 
Best Councillor Award 2016-17
 
  Ist Round Interview  
   
03-03-2017

ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരസഭ 60 പദ്ധതികളുടെ രണ്ടാംഘട്ട ഉദ്ഘാടനം

ഉദ്ഘാടനം

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയതായ് അനുവദിച്ച ഗവ: ഹോമിയോ ആശുപത്രി സബ് സെന്‍റെറിന്‍റെയും ആലംകോട് ജംഗ്ഷനില്‍ എം.എല്‍.എ ഫണ്ട്‌ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച കാത്തിരിപ്പ്‌ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെയും ഒന്നാം വാര്‍ഡ്‌ സേവ ഗ്രാമത്തിന്‍റെയും ഉദ്ഘാടനം 2017 ഫെബ്രുവരി 28 ചൊവ്വാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 5:00  മണിക്ക് നടന്നു.

 
  സബ് സെന്‍റര്‍ ഉദ്ഘാടനം കൊച്ചുവിള ജംഗ്ഷനില്‍ ബഹു: െഡപ്യുട്ടി സ്‌പീക്കര്‍ ശ്രീ.വി.ശശി നിര്‍വഹിച്ചു  
  കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.അഡ്വ: ബി സത്യന്‍ എം.എല്‍.എ നിര്‍വഹിച്ചു  
  സേവാഗ്രമത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.എം.പ്രദീപ്‌ (മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മാന്‍) നിര്‍വഹിച്ചു  
     
sdsd
About us | Advertisement | Send Feedback

©
copyright 2008 by Windsoft, Attingal | ® All rights reserved.